หน้าหลัก
เข้าสู่ระบบ | ดาวน์โหลด | ช่วยเหลือ

รายละเอียด Web Hosting กระทรวงยุติธรรม

  • ให้พื้นที่ในการจัดทำเว็บไซท์สำนักงานยุติธรรมจังหวัด แห่งละ 1 GB
  • รองรับการใช้งานภาษา HTML, ASP, ASP.NET และ PHP เวอร์ชั่น 5 ขึ้นไป
  • รองรับการใช้งานฐานข้อมูล MySQL เวอร์ชั่น 5 (กรุณาติดต่อ ศูนย์เทคโนฯ หากต้องการเปิดใช้งาน)
  • รองรับการอัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ผ่านทาง SFTP ซึ่งมีความปลอดภัยสูง

นโยบายการใช้งานพื้นที่ Web Hosting กระทรวงยุติธรรม

  • สงวนลิขสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาติเท่านั้น
  • กรุณาเก็บ Username/Password เป็นความลับ ห้ามนำไปแจกจ่ายให้บุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และเพิกถอน Username/Password ใดๆ
  • หากมีการเลิกใช้งาน หรือเปลี่ยนแปลงใดๆ กรุณาแจ้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมทราบทุกครั้ง

เข้าสู่ระบบ
Username :
Password :

สงวนลิขสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาติเท่านั้น


หน่วยงานที่เข้าสู่ระบบ : ยังไม่มี

MOJ ServiceLink Web Hosting

พัฒนาจากระบบ File Manager รุ่น 2.6a
(ล่าสุด 13/09/2551)