วิสัยทัศน์ “ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่เป็นหน่วยงานส่งเสริมความเป็นธรรมและ สร้างหลักประกันความยุติธรรมตามมาตรฐานสากล”

ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์
พยากรณ์อากาศ

ข่าวสารกิจกรรม

  • สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ น้อมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร

  • วันที่ 11 กันยายน 2559 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมโครงการ "จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด" ร่วมกับ "วันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ 2559"

  • 8 กันยายน 2559 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดโครงการและมอบนโยบายตามโครงการเครือข่ายประชาชนกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด และการให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยกระบวนการยุ

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดชื้อจัดจ้าง

การเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาบริการเอกชน (9 อัตรา)   >>>คลิกที่นี่<<<

 

    

          สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม จัดตั้ง เพื่อให้เป็นผู้แทนกระทรวงยุติธรรมในจังหวัด ในการประสานการดำเนินงานของส่วนราชการต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรมและจังหวัด เพื่อเสริมสร้างและอำนวยความยุติธรรมให้แก่ ประชาชน ชุมชน ให้มีทางเลือกในการเข้าถึง ความยุติธรรม (Alternative Justice) และสามารถเข้าถึงความเป็นธรรมอย่างครอบคลุมและทั่วถึง รวมทั้งมีส่วนร่วมในการสร้างความเป็นธรรมในสังคม

 

 

ข่าวประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

ข่าวรับสมัครงานราชการ

ข่าวทั่วประเทศ

  • กสทช.ตั้งตู้แดงรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน
    กสทช. ตั้งตู้แดงเป็นศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นโดยเฉพาะ สนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการคอรัปชั่น และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการมองหาช่องทางการร้องเรียนเพื่อแจ้งปัญหาต่างๆ ด้วยตนเอง ซึ่งนำไปสู่การตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวกีฬา

ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ผลการดำเนินงาน
แผนที่สำนักงานยุติธรรมเชียงใหม่
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ระบบรับบริการศูนย์บริการร่วม
 510-1263
4
5
6
In06
8
9
10
11
In15