สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมวันนี้

1

ผู้เข้าชมเดือนนี้

8

ผู้เข้าชมปีนี้

95

ผู้เข้าชมทั้งหมด

8,997

ระบบเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

-

สมาชิกเข้าสู่ระบบ (Member)

ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

       สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม เป็นผู้แทนของกระทรวงยุติธรรมในการบริหารงานประจำจังหวัดนครปฐม มีหน้าที่อำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนทั้งระบบอย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกัน ทั้งด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน การป้องกันและควบคุมอาชญากรรม การแก้ไข บำบัดและฟื้นฟูผู้กระทำผิด ตลอดจนการประสานความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดระดับจังหวัดนครปฐม                                       

                                                      ...อ่านข้อมูลต่อในหัวข้อ เกี่ยวกับสำนักงาน

ภาพกิจกรรมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

9 เม.ย. 63ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม (มาตรการป้องกันโรคต
9 เม.ย. 63 ผู้มาติดต่อขอรับบริการประจำวัน
7 เม.ย.63 สำนักงานยุติธรรมกับภารกิจไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

26 มี.ค. 63 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
24 มี.ค. 63 ความรู้ด้านกฎหมาย
20 มี.ค. 63 ความรู้ด้านกฎหมาย
20 มี.ค. 63 สถิติจำนวนเรื่องที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแท
18 มี.ค. 63 ความรู้ด้านกฎหมาย
11 มี.ค. 63 รายงานการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ เดือนกุมภาพันธ์ 2563
3 มี.ค. 63 ขอเชิญชวนน้องๆ เยาวชน เข้าร่วมประกวดออกแบบสื่อ Info graphic แบบเคลื่อนไหว ภายใต้หัวข้อ “ส
28 ก.พ. 63 สป.ยธ. เรื่อง ยุติธรรมจังหวัดเพื่อประชาชน
25 ก.พ. 63 ความรู้ด้านกฎหมาย
18 ก.พ. 63 วีดีโอ การสร้างงานสร้างอาชีพ
14 ก.พ. 63 รายงานการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ เดือนมกราคม 2563
12 ก.พ. 63 ความรู้ด้านกฎหมาย
28 ม.ค. 63 ความรู้ด้านกฎหมาย
24 ม.ค. 63ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
21 ม.ค. 63 วิดีโอเยียวยาเหยื่ออาชญากรรม
16 ม.ค. 63 ความรู้ด้านกฎหมาย
16 ม.ค. 63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ (ตำแหน่งนักวิช
15 ม.ค. 63 รายงานการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ เดือนธันวาคม 2562
10 ม.ค. 63 เยียวยาแพะในคดีอาญา
3 ม.ค. 63 ความรู้ด้านกฎหมาย
25 ธ.ค. 62 มีปัญหากฎหมาย คลีนิคยุติธรรมช่วยท่านได้
23 ธ.ค. 62 รับสมัครทนายความเพื่อขึ้นบัญชีเป็นทนายความกองทุนยุติธรรม(เพิ่มเติม)
23 ธ.ค. 62 วิดีโอ มีทุกข์มีปัญหา ปรึกษาคุ้มครองสิทธิ
18 ธ.ค. 62 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
12 ธ.ค. 62 ความรู้ด้านกฎหมาย
4 ธ.ค. 62 รายงานการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ เดือนพฤศจิกายน
25 พ.ย. 62 เรื่อง ธุรกิจยุคใหม่ ใส่ใจสิทธิมนุษยชน
6 พ.ย. 62 รายงานการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ เดือนตุลาคม 2562
4 พ.ย. 62 เคารพสิทธิ์ รู้หน้าที่ แฮปปี้กันถ้วนหน้า
25 ต.ค. 62 ขึ้นโรงพักในคดีอาญา ต้องเรียกหาทนายความ

นายสุรไกร นวลศิริ

ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม