สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมวันนี้

1

ผู้เข้าชมเดือนนี้

11

ผู้เข้าชมปีนี้

189

ผู้เข้าชมทั้งหมด

9,091

แนะนำสำนักงานฯ

-

ผู้บริหารจังหวัดนครปฐม

-

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

-

โครงสร้างองค์กร

-

ยุทธศาสตร์

-

ประวัติความเป็นมาของสำนักงานยุติธรรม

-

ภารกิจการให้ความช่วยเหลือของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

-

ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

-

ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

-

กรอบโครงสร้างศูนย์ยุติธรรมชุมชน(สยจ.นฐ) และ(ศยช.ในจังหวัดนครปฐม)

-

ตัวชี้วัดสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

-

แผนการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

-

สถิติการให้ความช่วยเหลือของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

-

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

-

คณะกรรมการบริหารสำนักงาน

-

บุคลากรของหน่วยงาน

-

ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ระบบเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

-

สมาชิกเข้าสู่ระบบ (Member)

ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

       สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม เป็นผู้แทนของกระทรวงยุติธรรมในการบริหารงานประจำจังหวัดนครปฐม มีหน้าที่อำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนทั้งระบบอย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกัน ทั้งด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน การป้องกันและควบคุมอาชญากรรม การแก้ไข บำบัดและฟื้นฟูผู้กระทำผิด ตลอดจนการประสานความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดระดับจังหวัดนครปฐม                                       

                                                      ...อ่านข้อมูลต่อในหัวข้อ เกี่ยวกับสำนักงาน

ภาพกิจกรรมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

10 ก.ค. 63 ประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดนครปฐม (กองทุนยุติธรรม) ครั้งที่ 8/2563
10 ก.ค. 63 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (ตรงกับวันที่ 11 กรกฎาคม)
10 ก.ค. 63 ลงพื้นที่ตามโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำเด

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

10 ก.ค. 63 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
9 ก.ค. ความรู้ด้านกฎหมาย
3 ก.ค. 63 ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติ
3 ก.ค. 63 ความรู้ด้านกฎหมาย คิดก่อนค้ำ (ประกัน) จะได้ไม่ช้ำภายหลัง
1 ก.ค. 63 องค์ความรู้จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม
29 มิ.ย. 63 ความรู้ด้านกฎหมาย
25 มิ.ย. 63 JUSTICE CARE ยุติธรรมใส่ใจ" Mobile Application ของกระทรวงยุติธรรม
25 มิ.ย. 63ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนบุคลากรและช่องทางการให้บริการให้ประชาชนทราบ
24 มิ.ย. 63 การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้ว่าราชการจังหวัด
24 มิ.ย. 63 ประกาศจังหวัด เรื่อง มาตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
24 มิ.ย. 63 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
22 มิ.ย. 63 ความรู้ด้านกฎหมาย
22 มิ.ย. 63 รางานผลการดำเนินงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม เดือนพฤษภาคม 2563
18 มิ.ย. 63 ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดนครปฐม
18 มิ.ย. 63 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256
18 มิ.ย. 63 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
18 มิ.ย. 63 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
11 มิ.ย. 63 ความรู้ด้านกฎมาย
10 มิ.ย. 63 มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง
4 มิ.ย. 63 ความรู้ด้านกฎหมาย
29 พ.ค. 63 ความรู้ด้านกฎหมาย
28 พ.ค. 63 ความรู้ด้านกฎหมาย
28 พ.ค. 63 ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการทั
20 พ.ค. 63 ความรู้ด้านกฎหมาย "ตกเป็นผู้เสียหาย รัฐจ่ายเงินเยียวยาเท่าไหร่?"
19 พ.ค. 63 ​ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2
13 พ.ค. 63 รายงานการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ เดือนเมษายน 2563
8 พ.ค. 63ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1(สอบข
7 พ.ค. 63 ความรู้ด้านกำหมาย
1 พ.ค. 63 ภารกิจด้านคุ้มคร้องพยานในคดีอาญา
20 เม.ย. 63 ความรู้ด้านกฎหมาย

นายสุรไกร นวลศิริ

ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม 034213169 ต่อ105