<<< สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครพนม  ยินดีต้อนรับ.............ทุกท่าน >>>
 
ยุติธรรมจังหวัดนครพนม
กิจกรรมภาพ
ผู้บริหารสำนักงานยุติธรรม

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์  2556  สำำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครพนม
ออกหน่วยบริการโครงการยุติธรรมเชิงรุก ณ วัดพันทคีรี  บ้านแสนพัน
หมู๋ที่ 7 ต.แสนพัน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม  มีราษฎรผู้สนใจเข้าร่วม
รับฟังเป็นจำนวนมาก

คลิกดูรายละเอียด

 

 

 
 
หน่วยงานภายในจังหวัดนครพนม
เรือนจำกลางจังหวัดนครพนม
สนง.บังคับคดีจังหวัดนครพนม
สนง.คุมประพฤติจังหวัดนครพนม
สนง.สถานพินิจฯ
 
ประกาศรับสมัครงาน
รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
จังหวัดเคลื่อนที่บ้านแพง
จังหวัดเคลื่อนที่ศรีสงคราม  
  ข่าวเด่นประจำ
   
เริ่ิมนับตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย.53