กระทรวงยุติธรรม
Ministry of Justice
 
 
 
 

เกี่ยวกับ สยจ.

 
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้าง สยจ.
อำนาจหน้าที่
 
 
 

หน่วยงานในสังกัด

 
สนง.คุมประพฤติ
สนง.บังคับคดี
เรือนจำกลาง
สถานพินิจฯ
 
 
 

ยุติธรรมชุมชน 

 
 
 
 

กฎหมายน่ารู้ !

 

สำนักงานคณะ 
       กรรมการกฤษฎีกา

กฎหมายเบื้องต้น  
พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

อื่นๆ

 
 

 

 

 

 
 
 
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี ( Pattani Justice Provincial Office ) فجا بة كڠاديلن ويلايه فطا ني   ให้บริการฟรี !