สำนักงานยุติธรรมจังหวัดแพร่

คณะกรรมการบริหารสำนักงานยุติธรรม PDF พิมพ์ อีเมล
แนะนำองค์กร - โครงสร้างผู้บริหาร
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

 

 นายสหัส  เพ็ชร์แย้ม

ประธานกรรมการบริหารสำนักงานยุติธรรมจังหวัดแพร่

(ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดแพร่)

 
 

 

 นางจิราวรรณ  ไชยวุฒิ

รองประธานกรรมการบริหารสำนักงานยุติธรรมจังหวัดแพร่

(ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่)

 นายสมบัติ  จิ๋วแย้ม

กรรมการบริหารสำนักงานยุติธรรมจังหวัดแพร่

(ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่)

 นายมนัส  ทามะนิตย์

กรรมการบริหารสำนักงานยุติธรรมจังหวัดแพร่

(ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจ.แพร่)

 

 
 

นายทองพูน  เทียมแสน

เลขานุการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดแพร่

นักทัณฑวิทยาชำนาญการ

นางสาวสุรีย์พร  ศรีสุวรรณ

ผู้ช่วยเลขานุการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดแพร่

พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๐:๓๒ น.
 
You are here  : Home แนะนำองค์กร โครงสร้างผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารสำนักงานยุติธรรม