สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชั้น 2 อาคารสำนักงานส่วนราชการ (ตึกอัยการเก่า)
ถนนดอนนก อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 077-288-652,077-285-173-4 โทรสาร 077-288-652
E-mail: mojsurat@hotmail.co.th
Facebook : สำนักงานยุติธรรม จ. สุราษฎร์ธานี